UWAGA: COLOSTRUM GENACTIV I MLEKO KLACZY GENACTIV W NOWYCH OPAKOWANIACH!

GENACTIV Sp. z o.o. realizuje Projekt:

Opracowanie znacząco ulepszonego liofilizatu siary bydlęcej oraz liofilizatu mleka klaczy z
wykorzystaniem procesów sterylizacji niskotemperaturowej w celu inaktywacji bakterii.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii produkcji dwóch surowców – liofilizatu siary
bydlęcej oraz liofilizatu mleka klaczy z wykorzystaniem procesu sterylizacji niskotemperaturowej w
celu inaktywacji bakterii, przy jednoczesnym zachowaniu wartości biologicznej surowca,
pozwalającym na wykorzystanie do dalszej produkcji suplementów diety.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: 282 154,00 PLN

Twój koszyk:

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów